Grafické 3D návrhy koupelen.

Vizualizace koupelny Vám pomůže přiblížit její budoucí podobu a doladit tak včas případné vylepšení ještě v době,kdy to neovlivní průběh realizace. Kvalitní a profesionální vyhotovení grafického 3D návrhu koupelny na základě Vašeho požadavku Vám vypracujeme za 499,-Kč. Za tuto cenu získáte jeden grafický návrh koupelny ( 5 pohledů ).
Cena platí pouze pro jednu koupelnu (místnost). Požadované instalační přizdívky pro vany či záchody jsou součástí návrhu. Pulty (pro zasazení umyvadla), zděné niky, schody a přizdívky navíc budou za příplatek 150,-Kč

Jak objednat 3D návrh koupelny:

Na e-mail rkeramika@volny.cz zašlete závaznou objednávku na vizualizaci Vaší koupelny, která musí obsahovat tyto údaje:
1. Adresu objednavatele a telefon pro případ konzultace s grafikem.
2. Okótovaný půdorys Vaší koupelny, včetně umístění oken a výšky parapetů ,jsou-li v místnosti. To se týká i šikmých stěn a ostatních detailů( výklenky…) mimo rovnou stěnu.
3. Vybrané obklady a zařizovací předměty, včetně umístění, pokud je již jasné kde budou.
4. Pokud už máte představu, můžete upřesnit i další podrobnosti a požadavky.
5. Stručná specifikace ( výška obložení, obložení šikmin, výklenků, použití ozdobných prvků atd.)
Objednávku zpracujeme a do 5 pracovních dnů Vám zašleme grafický návrh koupelny v 5 pohledech.

Sidebar