INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení zákazníci, bezpečnost a ochrana Vašich osobních údajů je pro nás dlouhodobou prioritou. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s nákupem v našem internetovém obchodu.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1. Správcem Vašich osobních údajů sdělených Vámi při nákupu v našem internetovém obchodě a provozovatelem internetového obchodu umístěného na webových stránkách www.nejlevnejsi-obklady-dlazby.cz (dále jen „eshop“) je Ing. Lubomir Rais, IČO: 73400408 se sídlem Roupov 1, 33401 Přeštice, zapsaný v živnostenském rejstříku ,čj. PR-OŽÚ-SUV/20747/2017. 
2. V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím následujících údajů: adresa pro doručování :Roupov 1 33401 Přeštice tel.: +420 603 448 172, e-mail: rkeramika@volny.cz

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

1. Vaše osobní údaje, které nám sdělujete při objednávce zboží, tedy jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail, zpracováváme pro účely plnění kupní smlouvy, kterou s námi uzavíráte zakoupením příslušného zboží v našem eshopu včetně zajištění doručení zboží způsobem, který zvolíte ve své objednávce, a vyřizování Vašich nároků z případných vad dodaného zboží. Osobní údaje dále zpracováváme v souvislosti s plněním souvisejících veřejnoprávních povinností (např. vystavení daňového dokladu a související nutnost archivace příslušných dokumentů).
2. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je ve vztahu k Vaší objednávce v našem eshopu plnění smluvních povinností a nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy a plnění právních povinností, které jsou nám uloženy příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejm. zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu čtyř let od objednání příslušného zboží v našem e-shopu pro zajištění plnění smluvních povinností (zejména vyřizování případných reklamací a uplatňování nároků ze smlouvy) trvání účinků práv a povinností ze smlouvy. Daňové doklady s Vašimi osobními údaji archivujeme v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty po dobu deseti let. 
4. Za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, je-li dán některý z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě pochybností ohledně zpracování svých osobních údajů z naší strany se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím shora uvedených kontaktů.
5. Požadované osobní údaje od Vás potřebujeme ke splnění smlouvy a vyřízení Vaší objednávky v e-shopu. Samozřejmě nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí potřebných osobních údajů však není možné kupní smlouvu s námi uzavřít a požadovaný produkt si objednat (nevěděli bychom, kam produkt zaslat, v souvislosti s doručováním bychom Vás my nebo doručovací společnost nemohli kontaktovat apod.).

VYUŽITÍ COOKIES

1. Abychom zajistili co nejlepší uživatelské prostředí v eshopu a aby byla zajištěna jeho plná funkčnost, užíváme v eshopu tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem zařízení.
2. Některé soubory cookies jsou smazány bezprostředně po vypnutí Vašeho webového prohlížeče (dočasné soubory cookies), jiné soubory cookies zůstanou uloženy ve Vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě eshopu (trvalé soubory cookies). Díky tomu můžete například zjistit, jaké zboží jste si při své předchozí návštěvě prohlíželi, nebo se můžete vrátit k obsahu nákupního košíku v případě, že jste svůj nákup nedokončili.
3. Ve svém internetovém prohlížeči si můžete nastavit pravidla používání cookies - obvykle můžete individuálně rozhodovat o jejich přijetí nebo jejich přijetí vyloučit, a to jak pro konkrétní případy, tak obecně. Neakceptování souborů cookies může omezit funkčnost eshopu.

Sidebar